YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (5) ________

  • A. aspects
  • B. points
  • C. features
  • D. marks

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  aspect: phạm trù, khía cạnh

  point: điểm

  feature: nét đặc trưng nổi bật

  mark: biểu hiện

  Chọn đáp án C --> Đặc trưng nổi bật nhất trên khuôn mặt của Lisa là đôi mắt xanh.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6943

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF