ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:
  • A. aspects
  • B. points
  • C. features
  • D. marks

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  aspect: phạm trù, khía cạnh

  point: điểm

  feature: nét đặc trưng nổi bật

  mark: biểu hiện

  Chọn đáp án C --> Đặc trưng nổi bật nhất trên khuôn mặt của Lisa là đôi mắt xanh.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6943

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF