ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  (8) ________

  • A. light-hearted
  • B. high-handed
  • C. self-centered
  • D. easy-going

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  light-hearted: vô tư

  high-handed: kiêu căng

  self-centered: tự cho mình là trung tâm

  easy going: thoải mái, dễ gần

  Chọn đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6951

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF