ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  (10) ________

  • A. all
  • B. enough
  • C. end
  • D. most

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B --> Hiện tại nói về Lisa vậy là đủ rồi.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6959

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON