• Câu hỏi:
  • A. taste
  • B. hearing
  • C. sense
  • D. way

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A. --> Lisa có cùng sở thích âm nhạc giống tôi và bạn.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC