ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  (9) ________

  • A. taste
  • B. hearing
  • C. sense
  • D. way

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A. --> Lisa có cùng sở thích âm nhạc giống tôi và bạn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6956

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON