ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:
  • A. slightly
  • B. hardly
  • C. scarcely
  • D. reasonably

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  slightly: mảnh dẻ

  hardly: hầu như không

  scarcely: chỉ vừa mới, hầu như không

  reasonably: hợp lý

  Chọn đáp án A --> Cô ấy có đôi vai mảnh dẻ và khuôn mặt bầu bĩnh.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6940

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON