YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (4) ________

  • A. slightly
  • B. hardly
  • C. scarcely
  • D. reasonably

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  slightly: mảnh dẻ

  hardly: hầu như không

  scarcely: chỉ vừa mới, hầu như không

  reasonably: hợp lý

  Chọn đáp án A --> Cô ấy có đôi vai mảnh dẻ và khuôn mặt bầu bĩnh.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6940

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF