YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (2) ________

  • A. I
  • B. me
  • C. my
  • D. mine

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Noun + of + đại từ sở hữu = Tính từ sở hữu + Noun

  Chọn đáp án D --> mine

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF