YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sau khi trục căn thức ở mẫu của biểu thức \(\frac{3}{\sqrt[3]{4}+1}\) là:

  • A. \(\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{4}-1\)
  • B. \(\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{4}-1\)
  • C. \(\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{4}+1\)
  • D. \(\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{4}+1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(\frac{3}{\sqrt[3]{4}+1}\)\(=\frac{3(\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{4}+1)}{(\sqrt[3]{4})^3-1^3}\)

  \(=\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{4}+1\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 174

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF