YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \(\sqrt[3]{8}-\sqrt[3]{-216}+\sqrt[3]{512}\) là:

  • A. 14
  • B. 16
  • C. 18
  • D. 12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(\sqrt[3]{8}-\sqrt[3]{-216}+\sqrt[3]{512}=2+6+8=16\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 173

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF