YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biểu thức rút gọn của \(\left ( \sqrt[3]{m^2}+\sqrt[3]{mn}+\sqrt[3]{n^2} \right )\left ( \sqrt[3]{m}-\sqrt[3]{n} \right )\) là:

   

  • A. \(m+n\)
  • B. \(n-m\)
  • C. \(m-n\)
  • D. \(m.n\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\left ( \sqrt[3]{m^2}+\sqrt[3]{mn}+\sqrt[3]{n^2} \right )\left ( \sqrt[3]{m}-\sqrt[3]{n} \right )\)

  \(=\sqrt{m^3}+\sqrt[3]{m^2n}+\sqrt[3]{mn^2}-\sqrt[3]{m^2n}-\sqrt[3]{mn^2}-\sqrt[3]{n^3}=m-n\)

  Có thể sử dụng cách khác đó là dùng hằng đẳng thức \(a^3-b^3\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 180

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF