ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Biểu thức rút gọn của \(\left ( \sqrt[3]{m^2}+\sqrt[3]{mn}+\sqrt[3]{n^2} \right )\left ( \sqrt[3]{m}-\sqrt[3]{n} \right )\) là:

   

  • A. \(m+n\)
  • B. \(n-m\)
  • C. \(m-n\)
  • D. \(m.n\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\left ( \sqrt[3]{m^2}+\sqrt[3]{mn}+\sqrt[3]{n^2} \right )\left ( \sqrt[3]{m}-\sqrt[3]{n} \right )\)

  \(=\sqrt{m^3}+\sqrt[3]{m^2n}+\sqrt[3]{mn^2}-\sqrt[3]{m^2n}-\sqrt[3]{mn^2}-\sqrt[3]{n^3}=m-n\)

  Có thể sử dụng cách khác đó là dùng hằng đẳng thức \(a^3-b^3\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE