ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình \((2\sqrt[3]{x}+5)(2\sqrt[3]{x}-5)=-21\) là: 

  • A. \(1\)
  • B. \(-1\)
  • C. \(\pm 1\)
  • D. 0
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \((2\sqrt[3]{x}+5)(2\sqrt[3]{x}-5)=-21\)

  Đặt \(X=\sqrt[3]{x}\Rightarrow X^3=x\)

  pt đã cho: \(4X^2-25=-21\Leftrightarrow 4X^2=4\)

  \(X=\pm 1\Rightarrow x=\pm 1\)

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 182

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1