• Câu hỏi:

  Sau khi cuốc rãnh hoặc đào hố , bước tiếp theo ta cần làm gì ? 

  • A. Bón phân vào rãnh hoặc hố
  • B. Xác định vị trí bón phân trên rãnh
  • C. Lấp đất che kín rãnh
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC