• Câu hỏi:

  Sắp xếp quy trình cắt may quần đùi, quần dài theo trình tự hợp lí:

  (1) Tính vải

  (2) Vẽ và cắt

  (3) Lấy số đo

  (4) May sản phẩm

  (5) Hoàn thiện sản phẩm

  • A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5)
  • B. (2) - (3) - (1) - (4) - (5)
  • C. (3) - (1) - (2) - (4) - (5)
  • D. (2) - (1) - (3) - (4) - (5)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC