AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ta dùng kiểu may nào để may gấu quần và cạp quần?

  • A. Viền bọc mép
  • B. Viền gấp mép
  • C. Can lộn
  • D. Can cuốn phải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>