YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm được tạo ra của phi kim với chất nào là muối? 

  • A. Kim loại 
  • B. Oxi
  • C. Hiđro
  • D. Phi kim khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phi kim (trừ oxi)  + kim loại → Muối

  Ví dụ: 2Fe + 3Cl2  2FeCl3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11588

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF