YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm được tạo ra của phi kim với chất nào là muối? 

  • A. Kim loại 
  • B. Oxi
  • C. Hiđro
  • D. Phi kim khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phi kim (trừ oxi)  + kim loại → Muối

  Ví dụ: 2Fe + 3Cl2  2FeCl3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA