YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai:

  • A. HCl ở trạng thái khí hoặc lỏng, không màu
  • B. H2S ở trạng thái khí, không màu, có mùi trứng thối
  • C. HF là chất khí hoặc lỏng, có màu vàng
  • D. HBr ở trạng thái khí, không màu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116495

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON