YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có những chất khí: H2,O2,CO2 , SO2 , Cl2 .Những khí cùng tồn tại trong một bình chứa để nơi có nhiệt độ cao mà không có phản ứng hoá học là: 

  • A. H2 , O2 , CO2
  • B. Cl2 , SO2 , O2
  • C. H2 , CO2 , Cl2
  • D. CO2 , SO2 , H2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11591

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA