YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Rút gọn biểu thức \(2\sqrt{a^2}-5a\) với a âm là:

  • A. -7a
  • B. 3a
  • C. -3a
  • D. 7a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\sqrt{a^2}=|a|=-a\)(vì a<0), vậy, giá trị biểu thức là \(-2a-5a=-7a\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF