YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện của x để biểu thức \(\sqrt{-3x-6}\) có nghĩa là:

  • A. \(x\leq -2\)
  • B. \(x\geq -2\)
  • C. \(x>-2\)
  • D. \(x<-2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(-3x-6\geq 0\Leftrightarrow -3x\geq 6\Leftrightarrow x\leq -2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 79

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF