YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \(36:\sqrt{2.3^2.18}-\sqrt{169}\) là:

  • A. 8
  • B. -8
  • C. 11
  • D. -11

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thực hiện phép tính trong căn, ta có \(\sqrt{2.3^2.18}=\sqrt{6^2.3^2}=6.3=18\); \(\sqrt{169}=13\)
  Nên biểu thức: \(36:18-13=-11\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF