ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều kiện xác định của \(\sqrt {\frac{{{a^2} + 1}}{{{a^3}}}} \) là: 

  • A. \(a \ge 0\)
  • B. \(a \le 0\)
  • C. a>0
  • D. a < -1
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điều kiện xác định của \(\sqrt {\frac{{{a^2} + 1}}{{{a^3}}}} \) khi a > 0

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 43058

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1