ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình: \(\sqrt {4{{\rm{x}}^2}}  = x + 1\)

  • A. Phương trình có nghiệm x = -1 và x = 1/3
  • B. Phương trình có nghiệm x = -1/3 và x = 1
  • C. Phương trình có nghiệm x = 1 và x = -1
  • D. A, B, C đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\sqrt {4{x^2}}  = x + 1\)

  Điều kiện: \(x + 1 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge  - 1\)

  Bình phương 2 vế ta được:

  \(\begin{array}{l}
  4{x^2} = {x^2} + 2x + 1\\
   \Leftrightarrow 3{x^2} - 2x - 1 = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {3x + 1} \right)\left( {x - 1} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  3x + 1 = 0\\
  x - 1 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \frac{{ - 1}}{3}\\
  x = 1
  \end{array} \right.\left( {T/m} \right)
  \end{array}\)

  Vậy nghiệm của phương trình là x = -1/3, x = 1

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 43073

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1