YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. \(\sqrt {3{\rm{x}}} \) xác định \( \Leftrightarrow x \ge 0\)
  • B. \(\sqrt {{\rm{ - 9x}}} \) xác định \( \Leftrightarrow x \ge 0\)
  • C. \(\sqrt {\frac{{x - 5}}{3}} \) xác định \( \Leftrightarrow x \ge 5\)
  • D. \(\sqrt {\frac{{ - 4}}{{x - 9}}} \) xác định khi  x > 9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\sqrt {{\rm{ - 9x}}} \) xác định \( - 9x \ge 0 \Leftrightarrow x \le 0\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>