ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. \(\sqrt {3{\rm{x}}} \) xác định \( \Leftrightarrow x \ge 0\)
  • B. \(\sqrt {{\rm{ - 9x}}} \) xác định \( \Leftrightarrow x \ge 0\)
  • C. \(\sqrt {\frac{{x - 5}}{3}} \) xác định \( \Leftrightarrow x \ge 5\)
  • D. \(\sqrt {\frac{{ - 4}}{{x - 9}}} \) xác định khi  x > 9
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\sqrt {{\rm{ - 9x}}} \) xác định \( - 9x \ge 0 \Leftrightarrow x \le 0\)

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 43052

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1