• Câu hỏi:

  Quy trình thay má phanh hợp lý là : 

  • A. Nới lỏng đai ốc hãm dây phanh → Tháo má phanh → Thay má phanh mới → Kiểm tra.
  • B. Siết chặt đai ốc hãm dây phanh → Tháo má phanh → Thay má phanh mới → Căng ruột dây phanh → Kiểm tra.
  • C. Nới lỏng đai ốc hãm dây phanh → Tháo má phanh → Thay má phanh mới → Căng ruột dây phanh → Kiểm tra.
  • D. A, B, C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Nới lỏng đai ốc hãm dây phanh → Tháo má phanh → Thay má phanh mới → Căng ruột dây phanh → Kiểm tra.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC