• Câu hỏi:

  Khi thay ruột dây phanh không cần phải : 

  • A. Bôi mỡ ruột dây phanh mới 
  • B.  Tháo bỏ ruột dây phanh cũ 
  • C.  Căng ruột dây phanh cũ
  • D. Rút căng dây phanh 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

   Căng ruột dây phanh cũ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC