• Câu hỏi:

  Quy trình chung khi nối dây dẫn điện là:

  • A. Bóc vỏ, nối dây, làm sạch lõi, kiểm tra, hàn mối nối, cách điện mối nối
  • B. Bóc vỏ, làm sạch lõi, nối dây, kiểm tra, hàn mối nối, cách điện mối nối
  • C. Bóc vỏ, làm sạch lõi, nối dây, cách điện mối nối, kiểm tra, hàn mối nối
  • D. Bóc vỏ, làm sạch lõi, hàn mối nối, nối dây, kiểm tra, cách điện mối nối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC