ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Quang phổ vạch được phát ra khi nào?

  • A. Khi nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí.
  • B. Khi nung nóng một chất lỏng hoặc khí.
  • C. Khi nung nóng một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.
  • D. Khi nung nóng một chất khí ở áp suất thấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE