AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là SAI khi nói về máy quang phổ

  • A. Máy quang phổ là một dụng cụ được ứng dụng của hiện tán sắc ánh sáng
  • B. Máy quang phổ dùng để phân tích chùm ánh sáng thành nhiều thành phần đơn sắc khác nhau.
  • C. Ống chuẩn trực của máy quang phổ dùng để tạo chùm tia hội tụ.
  • D. Lăng kính trong máy quang phổ là bộ phận có tác dụng làm tán sắc chùm tia sáng song song từ ống chuẩn trực chiếu đến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>