• Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố đó
  • B. Trong quang phổ vạch hấp thụ các vân tối cách đều nhau
  • C. Trong quang phổ vạch phát xạ các vân sáng và các vân tối cách đều nhau
  • D. Quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học đều giống nhau ở cùng một nhiệt độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC