AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây? 

  • A. Mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã
  • B. Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn
  • C. Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng
  • D. Quan hệ giữa các loài trong quần xã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA