ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào. NST bắt đầu tháo xoắn. Qúa trình này là ở kì nào của nguyên phân? 

  • A. Kì đầu
  • B. Kì giữa
  • C. Kì sau 
  • D. Kì cuối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào. NST bắt đầu tháo xoắn là diễn biến của NST ở kỳ sau.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124611

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF