ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo? 

  • A. 1 hàng
  • B. 2 hàng
  • C. 3 hàng 
  • D. 4 hàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép đóng xoắn cực đại xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124613

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON