ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng không xảy ra ở kỳ cuối là:

  • A. Thoi phân bào biến mất 
  • B. Các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
  • C. Màng nhân và nhân con xuất hiện
  • D. Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các hiện tượng xảy ra ở kỳ cuối:

  • Thoi phân bào biến mất 
  • Các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
  • Màng nhân và nhân con xuất hiện

  ⇒ Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 9902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1