ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết thúc quá trình Nguyên phân, số NST có trong mỗi tế bào con là: 

  • A. Lưỡng bội ở trạng thái đơn
  • B. Lưỡng bội ở trạng thái kép
  • C. Đơn bội ở trạng thái đơn 
  • D. Đơn bội ở trạng thái kép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kết thúc quá trình Nguyên phân,  NST có trong mỗi tế bào con ở dưới dạng đơn bội ở trạng thái đơn.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124615

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF