• Câu hỏi:

  Phong trào nào của công nhân (1919-1925) đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam? 

  • A. Đấu tranh của công nhân Hà Nội
  • B. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Bason
  • C. Cuộc bãi công của nhà máy dệt Nam Định
  • D. Cuộc bãi công của công nhân nhà máy điện Yên Phụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC