• Câu hỏi:

  Hội phục Việt là tổ chức của tầng lớp giai cấp nào? 

  • A. Tầng lớp tiểu tư sản
  • B. Giai cấp tư sản
  • C. Giai cấp nông dân
  • D. Giai cấp công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC