YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là sai?

  • A.

   Đỉa có hệ thần kinh hình ống.

  • B. Giun đất có hệ thần kinh hình chuỗi hạch.
  • C. Trùng biến hình chưa phân hóa hệ thần kinh.
  • D. Thủy tức có hệ thần kinh hình mạng lưới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đỉa có hệ thần kinh chuỗi hạch.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41029

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF