AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là sai?

  • A.

   Đỉa có hệ thần kinh hình ống.

  • B. Giun đất có hệ thần kinh hình chuỗi hạch.
  • C. Trùng biến hình chưa phân hóa hệ thần kinh.
  • D. Thủy tức có hệ thần kinh hình mạng lưới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>