YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cơ quan hô hấp của ếch đồng là 

  • A. Da
  • B. Phổi
  • C. Mang 
  • D. Da và phổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ếch đồng vừa ở cạn, vừa ở nước, chúng hô hấp qua da và phổi.

  → Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134525

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON