YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm hệ thần kinh của thủy tức là 

  • A. Hình ống
  • B. Hình mạng lưới
  • C. Chưa phân hóa 
  • D. Hình chuỗi hạch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thủy tức có tế bào thần kinh nằm rải rác, hệ thần kinh hình mạng lưới.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134523

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF