ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

  • A. Thằn lằn
  • B. Thỏ hoang
  • C. Ếch đồng
  • D. Chim bồ câu
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chim bồ câu hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí.

  → Đáp án: D

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 41030

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1