YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

  • A. Thằn lằn
  • B. Thỏ hoang
  • C. Ếch đồng
  • D. Chim bồ câu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chim bồ câu hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí.

  → Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41030

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON