YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

  • A. Thằn lằn
  • B. Thỏ hoang
  • C. Ếch đồng
  • D. Chim bồ câu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chim bồ câu hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí.

  → Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41030

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON