YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Loài nào KHÔNG có hệ tuần hoàn kín 

  • A. Châu chấu
  • B. Thằn lằn
  • C. Vượn 
  • D. Chim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hệ tuần hoàn của châu chấu: tim chưa có tâm thất, tâm nhĩ, hệ tuần hoàn hở.

  → Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134524

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON