AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Động vật nào dưới đây có cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan?

  • A.

   Thủy tức.

  • B. Cá nheo.
  • C. Trùng biến hình.
  • D. San hô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>