YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Động vật nào dưới đây có cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan?

  • A.

   Thủy tức.

  • B. Cá nheo.
  • C. Trùng biến hình.
  • D. San hô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trùng biến hình là động vật đơn bào cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan.

  → Đáp án: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41026

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON