YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng về dao động điều hòa? 

  • A. hợp lực tác dụng vào vật có giá trị lớn nhất khi vật đi qua vị trí cân bằng 
  • B. động năng của vật biến đổi tuần hoàn với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật
  • C. tốc độ của vật lớn nhất khi vật đi qua vị trí cân bằng 
  • D. vận tốc của vật lệch pha  với li độ dao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82098

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON