YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn có vật nhỏ làm bằng kim loại mang điện tích q. Khi không có điện trường, chu kì dao động nhỏ của con lắc là T0 .Đặt con lắc trong một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới thì chu kì dao động nhỏ của con lắc là T1 Nếu đổi chiều điện trường thì chu kì dao động nhỏ của con lắc là T2. Hệ thức đúng là

  • A. \(T_0^2 = {T_1}{T_2}\)
  • B. \(T_0^2 = T_1^2 + T_2^2\)
  • C. \(\frac{2}{{T_0^2}} = \frac{1}{{T_1^2}} + \frac{1}{{T_2^2}}\)
  • D. \(\frac{1}{{T_0^2}} = \frac{1}{{T_1^2}} + \frac{1}{{T_2^2}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON