AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai:

  • A. Hình vuông luôn nội tiếp được đường tròn.
  • B. Tam giác luôn nội tiếp được đường tròn
  • C. Ngũ giác đều luôn có đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp
  • D. Trong hình vuông, đặt R,r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp hình vuông. Khi đó R=2r

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu A và C đúng vì hình vuông và ngũ giác đều là các đa giác đều

  Câu B đúng

  Câu D sai vì \(R=r\sqrt{2}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>