AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng:

  • A. Bất cứ đa giác nào cũng có đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp.
  • B. Bán kính đường tròn nội tiếp của một hình vuông luôn lớn hơn bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó.
  • C. Đa giác bất kì đều có tâm đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp trùng nhau.
  • D. Tam giác luôn luôn có đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu A sai vì ta luôn có một số tứ giác không nội tiếp được đường tròn.

  Câu B sai vì bán kính đường tròn nội tiếp của một hình vuông luôn nhỏ hơn bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó (xem lại bài tập 1 ở phần nâng cao).

  Câu C sai

  Câu D đúng vì trong một tam giác, ba đường trung trực đồng quy tại tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, ba đường phân giác đồng quy tại tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Nên tam giác luôn luôn có đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>