AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho lục giác ABCDEF đều có bán kính đường tròn ngoại tiếp là \(2\sqrt{3} (cm)\). Bán kính đường tròn nội tiếp lục giác này là:

  • A. \(\frac{3\sqrt{2}}{2} (cm)\)
  • B. \(4 (cm)\)
  • C. \(3\sqrt{2}(cm)\)
  • D. \(3(cm)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Áp dụng công thức liên hệ ở bài tập 2 phần nâng cao ta có \(r=\frac{R\sqrt{3}}{2}=\frac{2\sqrt{3}.\sqrt{3}}{2}=3(cm)\)

  Với r là bán kính đường tròn nội tiếp lục giác

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>