YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tam giác đều ABC có tâm (O), bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác là 12cm. Khi đó, chu vi tam giác là:

   

  • A. \(12\sqrt{3}(cm)\)
  • B. \(24\sqrt{3}(cm)\)
  • C. \(36\sqrt{3}(cm)\)
  • D. \(48\sqrt{3}(cm)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vẽ \(OD\perp BC\) thì D là trung điểm BC

  Ta đã biết \(OB=OA=2OD\Rightarrow OD=\frac{12}{2}=6cm\) 

  Áp dụng định lí Pytago cho tam giác vuông OBD ta có \(BD=\sqrt{OB^2-OD^2}=\sqrt{12^2-6^2}=6\sqrt{3}(cm)\)

  Khi đó \(BC=2BD=12\sqrt{3}(cm)\)

  Chu vi tam giác ABC là \(3.12\sqrt{3}=36\sqrt{3}(cm)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA