MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho hình vuông ABCD có tâm O. Gọi R,r là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp hình vuông ABCD. Biết \(R+r=3\sqrt{2}(cm)\). Tính chu vi đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD.

   

  • A. \((12-6\sqrt{2})\pi (cm)\)
  • B. \((18-6\sqrt{2}) \pi (cm)\)
  • C. \(8 (cm)\)
  • D. \(12-6\sqrt{2} (cm)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vẽ \(OM\perp CD (M\in CD)\)

  Áp dụng định lí Pytago cho tam giác OMC ta có \(OC^2=2.OM^2\Rightarrow R=r\sqrt{2}\)

  Theo đề bài \(R+r=3\sqrt{2}\Rightarrow r\sqrt{2}+r=3\sqrt{2}\Rightarrow r=\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}=6-3\sqrt{2}(cm)\)

  Chu vi đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD là: \(2(6-3\sqrt{2}) \pi=(12-6\sqrt{2})\pi (cm)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA