AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất? 

  • A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng 
  • B. Dòng điện là dòng các electron chuyển dời có hướng
  • C.  Dòng điện là dòng điện tích dương chuyển dời có hướng 
  • D. Dòng điện là dòng điện tích

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>