AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai mảnh len cọ xát vào hai mảnh pôliêtilen thì hai mảnh pôliêtilen nhiễm điện cùng loại vì: 

  • A. Hai mảnh cùng một chất đều là pôliêtilen 
  • B. Chúng đều được cọ xát cùng một chất là len
  • C. Nhiễm điện đều bằng cách cọ xát 
  • D. Hai vật nhiễm điện đều là pôliêtilen, hai vật dùng để cọ xát đều là len

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>